KAPCSOLAT - http//www.shop.polo-nyomda.hu

Malfini póló webáruház
Póló webáruház
PÓLÓ WEBÁRUHÁZ
Promóciós és munkaruha pólók áruháza
emblémázás és feliratozás
Tartalomhoz ugrás
Ha a termékekkel vagy vásárlással kapcsolatban
bármilyen kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
munkanapokon: 9.00 - 17.00 óráig
a 06 30 905 1492-es telefonszámon

A rendelések leadása e-mailben is lehetséges.
E-mail címünk: info@polo-nyomda.hu
Webshopunkban a vásárláshoz nem kell külön regisztrálni.
A vásárlás maga a regisztráció, melynek során egy
valós e-mail címet kell megadni amelyre ellenőrző
és a vásárlási szándékot nyugtázó válasz e-mailt küldünk.
ÁSZF
1. Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Póló Nyomda Webshop továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.webshop.polo-nyomda.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: Póló Nyomda Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
A Póló Nyomda Webshop webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A Póló Nyomda Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Póló Nyomda Webshopban bárki jogosult vásárolni, amennyiben a weboldalon sikeresen kitölti a konkrét vásárláskor a vásárláshoz szükséges adattovábító panelt, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruházban bárki regisztrálás nélkül is korlátlanul böngészhet a termékek között, és a vásárláshoz sem kell külön regisztráció, a vásárlás maga a regisztráció.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre.

1.5. Ügyfélszolgálat:
Póló Nyomda Webshop Ügyfélszolgálat
Nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 9.00-17.00
Telefon: 06 30 905 1492
Internet cím: www.shop.polo-nyomda.hu
E-mail: info@polo-nyomda.hu

2. Regisztráció

2.1. Az áruházban történő vásárláshoz külön regisztráció nem szükséges. A regisztráció a vásárlással megvalósul és bárki számára elérhető az áruház termékei mellet lévő kosárkában történő áru elhelyezésével, majd továbblépve a vásárló vásárláshoz szükséges adatainak megadásával. A vásárlás során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím továbbá a megrendelések teljesítéséhez szükséges adatok kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására illetve aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

3. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek szállítási költsége egész Magyarország területére: ha a banki előreutalást választja 1600 Ft, a postai utánvét költsége pedig 2250 Ft.

3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél a megrendelt csomagot sorozatosan nem veszi át, abban az esetben megrendelési jogosultságát korlátozza, illetve megrendelését visszautasítja.

4. Szállítási és fizetési feltételek
4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.


4.2. A megrendelt termékek személyes átvételére nincsen lehetőség.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.
Ügyfél kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról. A visszaszállítás költségeit a vevő viseli.

5.2. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.

5.3. Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. törött, sérült, stb.)

5.4. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A vevő által kezdeményezett garancia érvényesítés minden esetben a Vevő és a Szolgáltató adott kereskedelmi partnere között lehetséges, melyben a Szolgáltató a vevő kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6.2. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

6.3. Az egyes árucikkekre vonatkozó garanciával kapcsolatban a Szolgáltató kereskedelmi partnerének a szabályai irányadóak.

7. Egyéb tudnivalók

7.1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.webshop.polo-nyomda.hu címen elérhető webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Szállítási információk
Házhozszállítás, szállítási díj

A megrendelt termékeket minden esetben a Magyar Posta szállítja házhoz. A szállítás munkaidőben történik, ezért fontos, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol napközben elérhető.
A várható szállítási határidő a rendelés feladását követőe 3-7. munkanap. A kiszállítás kezdetéről e-mailben értesítést küldünk.

Sikertelen kézbesítés esetén a Posta értesítést hagy az elérhetőségével. Ez esetben kérjük, minél előbb vegye fel a kapcsolatot az értesítőn megadott postahivatallal,
vagy a kiszállítást végző kézbesítővel. Személyes átvételre nincsen mód.

Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén webáruházunk (www.webshop.polo-nyomda.hu) fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó vásárlásait korlátozza
(csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít) ill. a felhasználót törölje.

Reklamációk, kifogások (lásd még: ÁSZF)

A csomag átvétele után kérjük, ellenőrizze le a tartalmát. Kérjük, minél hamarabb jelezze ügyfélszolgálatunkon, amennyiben valami hiányzik a csomagból, vagy hibás.

Rendelése során élhet a 17/1991. kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával. A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül elállhat.
Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatérítjük.

Figyelem: az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vevő viseli. Az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a Vevő köteles megtéríteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a sértetlen, eredeti állapotban lévő terméket tudjuk visszavásárolni. A megvásárolt terméket ha nem felel meg, sajnos csak abban az állapotban van módunk visszavenni, amelyben elküldtük. A termék nem lehet használt, törött, sérült, az ilyen állapotú termékeket sajnos nem tudjuk visszavenni. A névre- személyre szóló egyedileg készített termékeket pedig egyáltalán nem illetve csak jogos minőségi reklamáció esetén tudjuk visszavenni.


Nem talált választ a kérdésére? Munkatársunk készséggel áll a rendelkezésére.

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal!


Vissza a tartalomhoz